Ahnentafel


von Adam von der Wittekindsburg

Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V
Astor unter der Teck
Lars vom Christelhof
Yarner vom Wymarshof
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Asta vom Christelhof
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Edda zur Stadthalle
Bodo von Laupheim
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Bärli vom Schloß Wildenwart
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Aina vom Piz d'Hivers
Apollo vom Napoleonsweg
Liweng Kai-Men-Ti
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Haitang
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Ku-Chia Chi Chi
Mong-Fu Mantsuko
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Ban-Ya Tin-Pete
n. v. n. v.
n. v.
n. v. n. v.
n. v.
Drucken